Εθνικό Πάρκο Στροφυλιάς - Κοτυχίου

Η περιοχή «Δάσος Στροφυλιάς - Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου» αποτελεί πλέον ένα από τα 26 Εθνικά Πάρκα της χώρας μας για τα οποία έχει συσταθεί Φορέας Διαχείρισης (Ν. 3344/2002) και λόγω της εξαιρετικής της σημασίας προστατεύεται από την εθνική αλλά τη διεθνή νομοθεσία.

Είναι μια από τις 11 περιοχές της Ελλάδας που αποτελούν Υγροτόπους Διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ramsar.

Τμήμα της περιοχής έχει ενταχθεί στο Δίκτυο «NATURA 2000» ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα Πουλιά σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και ολόκληρη η περιοχή είναι προτεινόμενη Ειδική Ζώνη Διατήρησης σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ που αφορά στη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων, της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας.

Τα όρια της ευρύτερης περιοχής εκτείνονται από το ακρωτήριο του Αράξου (Ν. Αχαΐας) μέχρι πριν από τα Λεχαινά (Ν. Ηλείας) και περικλείουν μια λωρίδα γης μήκους 30 χλμ. Και κυμαινόμενου πλάτους από 0,5 έως 4χλμ. Η προστατευόμενη περιοχή έχει έκταση 51700 στρ. και αποτελείται από τις λιμνοθάλασσες Αράξου, Προκόπου και Κοτυχίου, το έλος της Λάμιας, τους λόφους των Μαύρων Βουνών (240 μ.), το δάσος της Στροφυλιάς και τις θίνες (αμμόλοφους) σε όλο το μήκος της παράκτιας ζώνης.

Οι υγρότοποι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για την υδρόβια ορνιθοπανίδα, για πλήθος αμφιβίων και ερπετών καθώς και για υδρόβια και αλόφιλα είδη χλωρίδας. Οι λιμνοθάλασσες φιλοξενούν τον χειμώνα και την άνοιξη πληθυσμούς υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών (πάπιες κ.α.) που ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες. Οι βραχώδεις πλαγιές των Μαύρων Βουνών αποτελούν ιδανικό βιότοπο για τα αρπακτικά πουλιά.

Το δάσος της Στροφυλιάς απλώνεται σε έκταση 20.000 στρεμμάτων και αποτελεί το πιο εκτεταμένο δάσος κουκουναριάς στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Η ποικιλία των ενδιαιτημάτων που παρατηρούνται στην περιοχή επιτρέπει την ύπαρξη πλήθους ειδών χλωρίδας και πανίδας, πολλά από τα οποία είναι προστατευόμενα διεθνώς (π.χ. Καλαμοκανάς, χερσαίες χελώνες).

Πηγή: http://www.larissos.gr
Εθνικό Πάρκο Στροφυλιάς - Κοτυχίου Εθνικό Πάρκο Στροφυλιάς - Κοτυχίου Reviewed by Navi on Παρασκευή, Ιουλίου 15, 2011 Rating: 5
Facebook Comments:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.